Laden. Een ogenblik geduld.

Type

Oriëntatie

Datum

Alle
Alle
AlleWerry Crone

Dordrecht 10 december 1955

Het fotografisch gezicht van het dagblad Trouw werd meer dan 24 jaar in hoge mate bepaald door staffotograaf Werry Crone. Inzetbaar op vrijwel alle journalistieke terreinen, van reportage tot portret, en sinds zijn indiensttreding in 1988 heeft hij het “nieuws van alle kanten bekeken”.
Eind 2010 is het vaste dienstverband bij de krant omgezet in een free lance-overeenkomst.
Drs Werry Crone (geboren W.A.J.M. Wernerus) studeerde biologie en sociale geografie en is als fotograaf autodidact. Tijdens zijn studie begon hij te fotograferen voor vakbonds- en studentenbladen en het Universiteitsblad van de Utrechtse Universiteit. Politiek, vakbeweging en maatschappelijke ontwikkelingen hadden zijn aandacht. Zijn voorbeelden waren Willem Diepraam, Han Singels en Dolf Toussaint.

1986 Zijn eerste fotoboek Lijn 11 naar de Uithof verscheen in 1986 en gaf zijn kijk weer op het universiteitsleven. Het boek betekende een opstap naar de fotojournalistiek. Constanten in Crone’s werk vormden aanvankelijk de Haagse politiek en het Koninklijk Huis.

1992 Zijn aandacht voor de monarchie leidde begin jaren 90 tot de eervolle documentaire-opdracht van het Rijksmuseum. Een jaar lang volgde hij van nabij leden van het koninklijk huis. Het resulteerde in een tentoonstelling en boek: 'In dienst van het Koninkrijk'.

1995 Brede erkenning kreeg Crone in 1995 toen hij in het kader van de Zilveren Camera ‘Fotojournalist van het jaar’ werd.
Bij diezelfde wedstrijd om de Zilveren Camera won hij door de jaren heen meer dan 30 categorie-prijzen.

Bij Trouw volgt Crone niet alleen binnenlandse nieuwsontwikkelingen: eind jaren 80 was hij ook getuige van de maatschappelijke omwentelingen in landen van het Oostblok, zoals Oost-Duitsland, Polen, Tsjechoslowakije en Roemenië. Hij kwam terug met herkenbare foto's, die niet per se het harde nieuws tonen. “Het was een documentaire-achtige wijze van omgaan met de actualiteit”.
Tegenwoordig zoekt hij nog vaker de achtergronden van het nieuws. Ook maakt hij langlopende series over één onderwerp.

2003 In het seizoen 2002 en 2003 maakte hij een fotoboek over het getalenteerde toneelgezelschap 't Barre Land, als uitvloeisel van een opdracht van de Utrechtse Stichting Stedelijke Fotografie.

Hoewel een echte ‘nieuwsman’, is Crone wars van snelle, oppervlakkige fotografie. Inhoud is belangrijk, maar de vorm, doet er zeer zeker ook toe. Hij werkt op een rustige, maar compromisloze journalistieke manier, en hanteert herkenbare stijlelementen. Zijn beeldtaal is soms subtiel en past bij zijn benadering van de kwalitatieve dagbladjournalistiek: “Fotografie moet zijn kracht putten uit het samenballen van momenten en taferelen in een verstild beeld waar langer naar gekeken moet kunnen worden.”

2004 In 2004 volgde Crone (in samenwerking met fotograaf Roel Rozenburg) Nederlandse bewindslieden die op hun specifieke deelterreinen tijdelijk voorzitter waren van de EU. Het roulerend voorzitterschap berustte in het najaar van 2004 bij ons land. Het resulteerde in het boek ‘De voorzitter’, ook in het Engels vertaald.

2004–2006 Gedurende een langere periode verzorgde Werry Crone de foto’s voor een 18delige uitgave onder de titel ‘Achter Utrechtse Gevels’ van Waanders Uitgevers die handelde over het wonen in bijzondere huizen in Utrecht.

2006-2008 In deze jaren verschenen van Crone de boeken ‘Utrecht 1906/2006’, ‘Dordrecht een eeuw verstreken’ en ‘Haarlem een eeuw verstreken’. Vleuten, De Meern en Haarzuilens en De Bilt en Bilthoven volgden. Bundels prentbriefkaarten van de binnenstad van steden, gecombineerd met foto’s van de situaties en plekken waar een eeuw geleden al prentbriefkaarten van werden gemaakt.

2007 Met de in 2009 overleden schrijver en columnist Martin Bril maakte hij twee fotoboeken over het Nederlands landschap. Het ene – ‘Hollandse haltes’, van Hongerige Wolf tot Biggekerke – had als rode draad de bushaltes die een onopvallende plek in het landschap innemen, maar tegelijkertijd aanknopingspunt zijn voor bespiegelingen over hoe mensen omgaan met de ruimte. Bril verzorgde voor dit boek columns.

2010 Even zo deed hij dat voor het boek ‘Bomen in het voorbijgaan’.

Dagelijks is Crone nog op pad voor Dagblad Trouw, maar zijn werkterrein is duidelijk verbreed richting diverse niet-journalistieke opdrachtgevers.

2012 In samenwerking met biograaf en neerlandicus Onno Blom verzorgde Crone het boek ‘O en voorgoed voorbij’, langs graven van Nederlandse schrijvers. Uitgeverij de Arbeiderspers en Het Fonds Perzik van Onsterfelijkheid.
In dit jaar startte ook de samenwerking met tekstschrijver Jos Steehouder en vormgever Sjaak Lakerveld, die leidde tot de productie van uitgaven van onder andere de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Onder de titel ‘Zorg voor Publiceren’ werken zij intensief samen. (www.zorgvoorpubliceren.nl). In 2017 zal voor de vijfde maal het magazine Zorg voor Beweging verschijnen.

In 2012 en 2013 verzorgde Werry Crone workshops op de Foto Academie in Amsterdam .

2013 Op de valreep van het jaar 2012 verscheen bij uitgeverij Ten Have het Boek ‘Rome, door de ogen van Antoine Bodar’. Een spirituele gids voor de Eeuwige Stad. Met een honderdtal foto’s van Crone.
2014 In dit jaar gevolgd door ‘Franciscus’, langs het levenspad van de Heilige Franciscus van Assisi’.

Het werkterrein van Crone heeft zich de laatste jaren uitgebreid naar maatschappelijke organisaties in verschillende branches. Zoals Edukans, Rijkswaterstaat en dan speciaal het project Ruimte voor de Rivier, de Wiardi Beckmanstichting. Voor deze laatste organisatie is Crone nauw betrokken bij de ontwikkeling van twee websites; www.vanwaardelokaal.nl en www.vanwaardeinternationaal.nl

2018 In navolging van ‘Hollandse Haltes en ‘Bomen in het voorbijgaan’, volgde ‘Hier is het feestje’, wederom een fotoboek over het Nederlands landschap met de party tent als invalshoek. Het fenomeen wordt het hele jaar door gebruikt voor feestjes en partijen om juist op die plekken die men ook maar wensen kan, te organiseren.

2019 In opdracht van Recreatie Midden Nederland, verzorgde Crone een boek over het werk van deze organisatie en haar medewerkers die recreëren rond de Vinkeveense, Loosdrechtse en Maarsseveense plassen mogelijk maken. En verder richting Utrechtse Heuvelrug.

2020 In het Corona-jaar ging het werk voor Dagblad Trouw gewoon door en kon ook een boek worden gemaakt voor de Stichting Kinderopvang Dordrecht. Enigszins aangepast aan de omstandigheden, ging het werk van de instelling gewoon door.

Voor zijn vaste uitgever Hannaboek heeft Werry Crone sinds 2016 zitting in de redactie van het kwartaal fototijdschrift Hollandse Beelden.
Deze cookietekst kan aangepast worden in het beheergedeelte. Voor het goed functioneren van deze website zijn alleen functionele cookies nodig. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Download Zip-bestand

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je zipbestand wordt nu aangemaakt.


Je beelden worden klaargezet. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.