Over ons

1000 foto’s

Het werk van veel professionele fotografen is meer dan de moeite waard en behoort behouden te blijven, maar helaas staan veel fotografische archieven op de nominatie om te worden weggegooid of vernietigd. De fotograaf en of erven kunnen of willen niet altijd voor het archief blijven zorgen. De musea en archieven hebben niet genoeg ruimte en capaciteit om alle archieven van professionele fotografen te bewaren en te ontsluiten.
Wat gebeurt er dan met deze archieven? Ze worden op den duur te kostbaar om te bewaren en vervolgens weggegooid of vernietigd.
Dat vinden wij onacceptabel. Daarom hebben wij deze oplossing bedacht!

Doel 1000 foto's

Het doel van 1000 foto's is het bewaren van selecties uit de archieven van professionele fotografen. Selecties die het oeuvre van de fotografen goed representeren. Daarmee voorkomen we dat het werk en de naam van fotografen ‘verdwijnt’ of niet meer te achterhalen is. Er is gekozen om de omvang van de selecties uit maximaal 1000 foto’s te laten bestaan. Daarmee wordt het geheel werkbaar en realiseerbaar gehouden. Zelfs met ‘maar’ 1000 foto’s is het al een enorme klus om de beelden te digitaliseren, te beschrijven en de bijbehorende korte biografie te schrijven.

Deze selecties willen we bij elkaar brengen in een beeldbank en website en koppelen aan bestaande netwerken als die van de RKD en andere. Hiermee voorkomen we dat de naam van de fotograaf en zijn of haar fotografie verloren gaat.

De optelsom van al die verschillende selecties geeft een goede indruk geven hoe de fotograaf naar de wereld kijkt of keek, een professioneel tijdsbeeld. Door een zeer brede verzameling beelden, van huwelijksfotografie tot productfotografie, van mode tot documentair, ontstaat een digitaal archief dat historisch van groot belang kan worden. Een echt naslagwerk, leerzaam en bruikbaar voor huidige en toekomstige generaties.

Het 1000 foto’s project wil niet concurreren met de bestaande instituten en bureaus. We willen een aanvulling zijn. Zelfs voor fotografen die opgenomen zijn in een instituut kan het goed zijn om een selectie bij 1000 foto's te plaatsen. We verwijzen namelijk altijd door naar het instituut waar het archief is opgenomen.

De fotograaf of erven blijven de rechthebbenden, tenzij anders overeengekomen. Bij belangstelling voor reproductie van een beeld zullen we doorverwijzen naar de fotograaf, erven of de agent.

We rekenen zeer lage kosten voor opname in de beeldbank (€ 250,-)en website en een kleine jaarlijkse bijdrage (€ 25). Dat zal de kosten niet kunnen dekken en daarom willen we, uiteraard alleen met toestemming van de fotograaf, t.z.t. via de website prints gaan verkopen. Daarnaast maken we voor de verkoop van publicatierechten gebruik van Spaarnestad Photo. Uiteraard alleen indien de fotograaf of de rechthebbende daarvoor toestemming heeft gegeven.

‘1000 foto’s’ zal zeker bij de start en de eerste jaren (deels) afhankelijk zijn van sponsoring en subsidies. We zijn dan ook zeer dankbaar dat iMedia de beeldbank en de website verzorgt en de RKD meewerkt om de juiste gegevens te bewaren en een koppeling te realiseren zodat belangstellenden, onderzoekers en klanten eenvoudig zoveel mogelijk informatie over de fotograaf en het werk kunnen inzien.

Deze cookietekst kan aangepast worden in het beheergedeelte. Voor het goed functioneren van deze website zijn alleen functionele cookies nodig. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Download Zip-bestand

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je zipbestand wordt nu aangemaakt.


Je beelden worden klaargezet. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.