Handleiding voor fotografen

Inhoudsopgave:

  • 1000 foto’s – praktische handleiding voor fotografen
  • Kort overzicht
  • Digitalisering
  • Beschrijving beelden
  • Biografie

1000 foto’s – praktische handleiding voor fotografen

Wat verwachten we van de fotografen!

In dit document geven we een handleiding over hoe en wat de fotograaf zelf kan doen. Hoe maak je een goede representatieve selectie in duizend beelden, wat moet je beschrijven, hoe zit het met de opslag en archivering etc.

Kort overzicht

- Selecteer per jaar dat je gewerkt hebt 25 foto’s.
- Begin bij wat je al digitaal hebt. Een volgorde kan handig zijn, maar dat is aan de fotograaf
- Lever de foto’s aan als je er ongeveer 125 hebt (5 jaar). Maar 50 is ook al voldoende als begin.
- De rest kan je langzamerhand aanleveren, het hoeft niet in een week of jaar klaar te zijn.
- Fotografeer met een goede digitale camera op 12 tot 20 miljoen pixels of kom bij het NIDF je werk
digitaliseren.
- Scannen mag natuurlijk ook.
- Beschrijf de beelden zo goed mogelijk.
- Vul de trefwoorden, de locatie, datum opname, etc. in de daarvoor bestemde IPTC-velden.
- Vergeet niet je naam in te vullen bij de velden 'auteur' en 'creditvermelding'.
- Begin met je biografie, schrijf alvast losse opmerkingen, gebeurtenissen, data enzovoorts op.

De gemiddelde carrière van een fotograaf omspant 40 jaar. Dat is een gemiddelde en waarschijnlijk slechts voor een enkeling precies 40 jaar.

Dat betekent dat bij een selectie van 1000 beelden er voor elk jaar 25 foto’s geselecteerd kunnen worden.
Nu is dat geen wetmatigheid, je kan ook uitgaan van bv. 75 per drie jaar als dat om wat voor reden dan ook beter is, maar dat is wel het maximum aan jaren dat je kan samenvoegen. Het blijft namelijk van belang dat de selectie van 1000 foto’s een overzicht is van je gehele carrière en niet alleen van enkele momenten. Sommige fotografen werken in projecten die meerjarig zijn. Dat kan natuurlijk ook. Dat je een aantal projecten upload. Zolang de selectie een overzicht vormt van je carrière.
Mocht je geen 40 jaar hebben gefotografeerd, dan kan je nog steeds 1000 foto’s selecteren, maar wel weer met de voorwaarde dat je uit elk jaar of periode van maximaal 3 jaar evenwichtig selecteert.
Het is van groot belang dat de keuze van 1000 foto’s je gehele oeuvre omvat en niet alleen de laatste 5 of 10 jaar. Het gaat erom de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt in de selectie te laten zien.

Als je nog actief bent, dan kan je alvast van je eerste jaren beelden selecteren en vervolgens elk jaar, of periode van jaren de selectie ‘updaten’.
Dat kan los van wat er met je archief gebeurt, wel of niet opgenomen in een instituut, van groot belang zijn. Je zadelt andere mensen niet op met het maken van de keuze als je het zelf niet meer kan. Dat kost dan veel meer tijd en geld. Ook voorkom je dat er een keuze gemaakt wordt die je waarschijnlijk zelf niet zou maken. En als je archief wel bij een instelling terecht komt zijn ze echt blij met het overzicht dat jij gemaakt hebt.

Kwaliteit is belangrijk maar ook een compleet overzicht. Als de fotografie van je eerste jaren in retrospectief niet zo goed blijken te zijn als je toen dacht of dat je vroeger een heel andere stijl had, of andere onderwerpen fotografeerde; Het hoort er allemaal bij!
bv: Je hebt in het begin van je carrière producten gefotografeerd en bent later documentair fotograaf geworden. Dan is het toch van belang om ook foto’s van die producten op te nemen. Het maakt immers onderdeel uit van je oeuvre!

Tot slot over de keuze: Het hoeven er geen 1000 te zijn, minder mag ook. En omspant je carrière meer dan 40 jaar, dan kan je gewoon doortellen – 25 beelden per jaar.

Digitalisering

De beelden moeten worden gedigitaliseerd als het bronbestand analoog is. Negatief, dia, print of eventueel een publicatie. Als je de originelen niet meer hebt is een goede afdruk om te digitaliseren belangrijk. Zélfs is het denkbaar dat je in een uitzonderlijke geval publicaties digitaliseert voor belangrijke beelden die verloren zijn gegaan. Het gaat er steeds om dat er een representatieve selectie gemaakt wordt! Kwaliteit is zeer belangrijk, maar de selectie moet vooral het hele verhaal van je carrière vertellen.

Scannen:
De grootte van de bestanden is 12 miljoen pixels voor kleinbeeld en 20 miljoen pixels voor grootbeeld.

Dat kan je zelf (laten) doen op je eigen spullen of bij het NIDF.
Het NIDF heeft een opstelling beschikbaar waarbij je zelf je negatieven en dia’s snel en op hoge kwaliteit kunt digitaliseren tegen zeer lage kosten. Per dag kan je gemiddeld rond de 500 tot 800 beelden digitaliseren. Uiteraard moet er dan nog nabewerking van de digitale bestanden plaatsvinden.
Een dag zelf bij het NIDF digitaliseren kost 250,- euro (exclusief 21% BTW - tarief 2017)

Of je vraagt een NIDF-medewerker om de beelden te digitaliseren.
De kosten zijn daarvoor 400,- (excl. 21% BTW - tarief 2017) per dag.

Beschrijving beelden

Als de beelden digitaal zijn nabewerkt moeten de beelden worden beschreven.
De belangrijkste gegevens worden opgenomen in de IPTC-velden.
- Uniek nummer
- Naam fotograaf
- Datum
- Locatie
-- Land
-- Provincie
-- Plaats
-- Straat
- Beschrijving
- Trefwoorden
Zo precies als mogelijk!

Historisch overzicht
Door een goede selectie met een goede beschrijving leg je de geschiedenis vast. Zoals jij die hebt gezien en meegemaakt. Samen met de bijbehorende biografie kunnen de foto’s een belangrijk document worden voor toekomstige onderzoekers. Anno 2017 is 1980 voor veel jonge mensen al verre geschiedenis, terwijl het voor jou als je toen al actief als fotograaf was nog heel dichtbij lijkt. Door een goede beschrijving etc. wordt je selectie in samenhang met die van veel andere fotografen een rijke historische bron voor de toekomstige generaties.

Biografie

Een beknopte biografie is van belang. Er zijn een aantal belangrijke onderwerpen die in de biografie opgenomen moeten worden:
- Waar ben je geboren en opgegroeid
- Getrouwd, gescheiden, kinderen, kleinkinderen
- Waarom je bent gaan fotografen
- Wat voor opleiding(en) heb je gevolgd en bij wie
- Bij wie ben je assistent geweest
- Wie zijn je grote voorbeelden
- Wie heeft/hebben je het meest geïnspireerd
- Waarom je een bepaalde specialisatie hebt opgebouwd.
- Wat is jouw fascinatie met een specifiek onderwerp.
- Wat voor films en camera’s heb je gebruikt en waarom
- Waar is je werk tentoongesteld.
- Waar heb je allemaal gewerkt (studio etc.)
- Waar ben je allemaal geweest (plaatsen & landen - in relatie tot de foto’s)

Het gaat erom dat we het materiaal, de foto’s, goed kunnen plaatsen, waarom het gemaakt is en wie de vrouw of man achter de foto’s was.
Vergeet niet om portret- of andere foto’s waar jezelf op staat bij te voegen.
Liefst uit elk decennium (elke 10 jaar). Ook foto’s van partner en kinderen zijn welkom, die horen dan bij je biografie en zijn daarom van belang.
Het is belangrijk om te laten zien wie de vrouw/man is achter de camera.

Deze cookietekst kan aangepast worden in het beheergedeelte. Voor het goed functioneren van deze website zijn alleen functionele cookies nodig. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Download Zip-bestand

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je zipbestand wordt nu aangemaakt.


Je beelden worden klaargezet. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.