Algemene Voorwaarden

De Stichting 1000 foto’s is een stichting zonder winstoogmerk, gericht op het bewaren van een digitale representatieve selectie uit het archief samen met een biografie van een fotograaf waarin zijn of haar carrière wordt getoond.

De fotograaf heeft minimaal tien (10) jaar een professionele beroepspraktijk, of heeft gehad.De fotograaf is de auteursrechthebbende van de door hem of haar aangeleverde beelden.
De fotograaf zal de aangeboden selectie van zorgvuldige beschrijvingen en trefwoorden te voorzien.
De fotograaf zal de biografie waarheidsgetrouw te schrijven zonder overdrijvingen en onjuiste beweringen.
De fotograaf zal de beelden conform de aangegeven specificaties aanleveren.

De fotograaf levert aan de stichting een representatieve selectie van zijn of haar oeuvre van maximaal 1000 beelden. Van elk jaar dat de fotograaf actief was een evenredig aantal beelden. Bv: indien de fotograaf veertig (40) jaar actief is geweest vijfentwintig (25) beelden van ieder jaar.

De fotograaf geeft hierbij toestemming aan de stichting om de beelden op te slaan in haar beeldbank en voor publicatie op de website van de stichting te gebruiken.
De fotograaf stelt de digitale beelden voor onbepaalde tijd aan de stichting ter beschikking.

De stichting zal de beelden met aanvullende informatie door de fotograaf geleverd als trefwoorden en beschrijvingen opnemen in de beeldbank.

De stichting zal een deugdelijke administratie bijhouden van de gegevens van de fotograaf en het aantal beelden in haar bezit.

De fotograaf geeft toestemming voor publicatie van de beelden in publicaties en andere uitingen die het publiek over de stichting informeren in een redactionele context.
Er is geen sprake van exclusiviteit ten gunste van de stichting. De fotograaf is uiteraard vrij om de beelden naar eigen inzicht aan derden aan te bieden, te verkopen etc.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf is het stichting niet toegestaan om de beelden aan subdistributeurs of agenten etc. aan te bieden, beschikbaar te stellen of te verkopen aan andere commerciële partijen zoals wederverkopers.

De stichting zal waar mogelijk, maar zeker in de eigen uitingen altijd de naam van de fotograaf bij zijn of haar werk vermelden en derden daar toe te verplichten.

De fotograaf betaalt aan de stichting het bedrag van tweehonderd en vijftig (250) euro voor opname in de beeldbank/website.
De fotograaf betaalt jaarlijks vijfentwintig (25) euro voor onderhoud van de selectie, toevoegingen etc.

Overdracht van de beelden, beschrijvingen en biografie houdt geen overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht in. Het intellectueel eigendom of de auteursrechten ten aanzien van de door de fotograaf geleverde beelden, verstrekte biografie of bijbehorende gegevens blijft te allen tijde eigendom van de fotograaf. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

Deze cookietekst kan aangepast worden in het beheergedeelte. Voor het goed functioneren van deze website zijn alleen functionele cookies nodig. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Download Zip-bestand

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je zipbestand wordt nu aangemaakt.


Je beelden worden klaargezet. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.